Poljoprivreda

U BAŠTI SA IZABELOM: Prihrana povrća – fenofaze kod paprike

Cilj svakog baštovana je da obezbedi bolji rast biljaka, dobru kondiciju, zdrave i lepe plodove. Sve povrtarske kulture tokom rasta imaju potrebu za hranljivim elementima. Profesionalni proizvođači u toku proizvodnje dodavaju biljkama određene makro i mikro elemente, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se one nalaze.

paprika

Tečna đubriva vam mogu pomoći da dobijete kvalitetne plodove. Savetujemo vam da kupite tečno đubrivo u poljoprivrednoj apoteci i da u skladu sa upustvom izvršite folijarnu prihranu. Najčešće se ova đubriva kombinuju sa sredstvima za zaštitu od bolesti i štetočina.

Pošto je paprika jedna od najzastupljenijih kultura u našim baštama, i pošto se približava period sadnje ovog povrća, bitno je da zapamtite da kod paprike imamo sledeće fenofaze:

Period ukorenjivanja nakon rasađivanja (prve dve nedelje), nakon ukorenjivanja, do cvetanja i prvih plodova je sledeća fenofaza, nakon čega sledi period intenzivne berbe i završna faza plodonošenja.

Za sve fenofaze postoje đubriva. Važno je da prilikom kupovine đubriva naglasite prodavcu za koju fazu vam treba đubrivo.

Šta je najvažnije kod paprike?

Koren paprike zahteva puno vode i vazduha

Azot je element koji najviše utiče na razvoj i kvalitet ploda i količinu prinosa.

Paprika je najosetljivija na nedostak kalcijuma. Najosetljiviji period je od završetka formiranja korenovog sistema do pojave prvih zametaka, jer list intenzivnije vezuje kalcijum. Simptomi nedostatka kalcijuma – suva trulež vrha ploda.

Zapamtite: đubrenje preko lista vršimo od rasađivanja, istovremeno sa primenom sredstava za zaštitu bilja. Najvažnije je đubrenje pre cvetanja, a nakon zametanja.

Izabela Kiš

Podeli članak
Tagovi
sinovoz
FAM