Politika Vesti Zrenjanin

Usvojen Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave – da li ga se vlast pridržava?

etički kodeks funkcionera lokalne samouprave

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Zrenjanina usvojen je Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave. On se sastoji od 12 etičkih načela.

 

Kako je navedeno, sva izabrana, postavljena i imenovana lica, kako ona u organima grada, javnih preduzeća, ustanova ili drugog pravnog lica, čiji je osnivač ili član lokalna samouprava, smatraju se lokalnim funkcionerima. Svi oni su dužni da se pridržavaju Etičkog kodeksa.

 

Prvo među njma je načelo vladavine prava i zakonitost. Funkcioner bi uvek i na svakom mestu morao da poštuje vladavinu prava i pridržava se Ustava, zakona i ostalih propisa.

 

PROČITAJTE JOŠ: Bira se direktor JKP „Gradska toplana“, ovo su uslovi koje kandidat treba da ispuni

 

Drugo načelo je odgovornost. To znači da je funkcioner za svoje postupanje i ponašanje odgovoran pred zakonom i pred građanima. Spreman je da obavljanje javne službe može biti predmet nadzora i kontrole građana, pravosuđa, nadzornih organa, nezavisnih tela, javnosti i javnih glasila.

 

Funkcioner postupa tako da je njegovo delovanje uvek otvoreno uvidu i sudu javnosti. Stara se da građani budu upućeni u rad lokalne samouprave, a naročito u razloge za donošenje odluka, kao i o dejstvu i posledicama koje iz njih proizilaze.

 

Funkcioner bi trebalo da javnosti blagovremeno pruža tačne i potpune podatke i objašnjenja od značaja za odlučivanje i praćenje primene odluka, dajući joj priliku da ih proverava i preispituje.

 

Građani treba da budu što više konsultovani

 

Takođe, funkcioner se stara da građani budu što više konsultovani o odlukama od značaja za zajednicu i uključeni u donošenje tih odluka, korišćenjem i unapređivanjem različitih načina građanskog učešća.

 

Stara se i da lokalna samouprava odgovori potrebama i interesima svih kategorija njenog stanovništva i svih njenih područja i naselja. Radi na uspostavljanju što šire saglasnosti građanstva o ključnim odlukama lokalne samouprave.

 

Funkcioner bi trebalo da poštuje volju birača, pridržavajući se programa za čije je sprovođenje izabran. Stara se da njegovo delovanje i ponašanje nikada ne dovede u pitanje poverenje koje mu je ukazano.

 

Gradi i održava poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije. Stara se da ne naruši ugled javne funkcije svojim ponašanjem u javnom i privatnom životu.

 

Uvek i na svakom mestu štiti ugled lokalne samouprave i građana koje predstavlja. U javnom istupanju vodi računa da taj ugled ne bude narušen. Funkcioner uvek i na svakom mestu postupa i ponaša se tako da bude primer za ugled.

 

Neprestano izgrađuje svoju stručnost i kompetentnost za obavljanje javne funkcije. U svom radu uvek se pridržava standarda stručnosti. Uvažava stručnost zaposlenih u upravi i redovno se sa njima savetuje prilikom donošenja odluka, podržavajući razvoj njihovih stručnih kapaciteta.

 

Stara se i da pri odlučivanju o zapošljavanju, kao i raspoređivanju, premeštanju ili napredovanju zaposlenih, to bude rađeno na osnovu kvalifikacija i objektivno ocenjenog radnog učinka i radnih sposobnosti.

 

zrenjanin

 

Da raspolaže sredstvima kao dobar domaćin

 

Funkcioner bi trebalo da pravično i nepristrasno obavlja svoju dužnost. Treba da bude vođen opštim dobrom i pretežnim javnim interesom, starajući se da nikome ne nanese štetu. Nastoji da nikakve lične predrasude ili neprimereni posebni interesi ne utiču na njegovo postupanje i odlučivanje, kao i da ono bude zasnovano na tačnim, potpunim i blagovremenim podacima.

 

Funkcioner bi sa pažnjom dobrog i savesnog domaćina trebalo da raspolaže poverenim sredstvima i njihovom raspodelom. Upotreba i raspodela javnih sredstava trebalo bi da bude zakonita, dobro isplanirana, pravična, svrsishodna i uvek u skladu sa ostvarivanjem opšteg dobra i pretežnog javnog interesa.

 

Suprotstavlja se nesvrsishodnom i koruptivnom raspolaganju i korišćenju javnih sredstava. Stara se da upotreba i raspodela javnih sredstava bude takva da na najbolji i najpravičniji mogući način zadovoljava prava, potrebe i interese svih kategorija stanovništva, ne diskriminišući nijednu.

 

Odbacuje delovanje pod pritiskom i korupciju. Javno ukazuje na takvo ponašanje ako ga primeti kod drugih funkcionera. Angažuje se na prevenciji korupcije, ukazivanjem na njenu štetnost, uzroke i načine sprečavanja, kao i podržavanjem i učešćem u uspostavljanju i sprovođenju antikorupcijskih mehanizama.

 

Nikada ne daje prednosti privatnom interesu nad javnim, ne prihvata se dužnosti i poslova koji ga mogu dovesti u sukob interesa i izbegava svaki oblik ponašanja koji bi mogao da dovede do stvaranja utiska da postoji sukob interesa.

 

Funkcioner ukazuje poštovanje građanima

 

Funkcioner poštuje različitosti i nikoga ne diskriminiše prema bilo kom stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, ni urođenom ni stečenom. Stara se da usled različitosti ničija prava i slobode ne budu uskraćena, povređena ili ograničena. Prepoznaje prava i potrebe različitih kategorija stanovništva i stara se da usluge lokalne samouprave svima budu dostupne i pružene na odgovarajući način.

 

Poštuje ravnopravnost žena i muškaraca, podržavajući i podstičući mere za puno ostvarivanje rodne ravnopravnosti, zalaže se za očuvanje i razvoj kulturnih posebnosti, običaja, jezika i identiteta svih građana lokalne samouprave.

 

Kliknite na ovaj link i zapratite portal zrenjaninski.com i na Instagramu

 

I za kraj, funkcioner ukazuje poštovanje građanima, korisnicima usluga lokalne samouprave, zaposlenima u njoj, drugim funkcionerima i svima drugima sa kojima se ophodi, čineći to na učtiv i dostojanstven način. Svima sa kojima se ophodi posvećuje odgovarajuću pažnju i vreme, pružajući im blagovremene, tačne i potpune podatke, na učtiv i dostojanstven način.

 

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave, inače, usvojila je Stalna konferencija gradova i opština još 2019. godine.

 

Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.

 

Podeli članak

1 Comment

Klikni da bi ostavio komentar

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

  • To su prazna slova na papiru koji ce im posluziti pri vrsenju nuzde jer su se toliko zaduzili da ce im bas ti papiri posluziti