Politika Vesti Zrenjanin

Odbornici Skupštine grada Zrenjanina zasedaju u sredu

skupština grada zrenjanina

Oliver Mitrović, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, zakazao je za sutra, u 10 časova, sednicu lokalnog parlamenta.

 

Na dnevnom redu, između ostalog, naći će se i predlog novog Statuta grada. Za javnost su možda najzanimljiviji članovi Statuta koji se tiču neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave.

 

Oblici neposrednog učešća građana su građanska inicijativa, zbor građana i referendum. Građansku inicijativu, da bi se o njoj raspravljalo, mora potpisati najmanje pet odsto građana sa biračkim pravom.

 

Referendum raspisuje Skupština grada većinom glasova odbornika. Skupština je dužna da raspiše referendum na zahtev građana. Dužna je da raspiše referendum na zahtev građana ukoliko ga je potpisalo najmanje deset odsto njih sa biračkim pravom.

 

O inicijativi za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta građani se izjašnjavaju na referendumu.

 

Odluka je doneta ako se za nju izjasnila većina građana sa biračkim pravom na teritoriji grada koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana sa biračkim pravom.

 

Odluka doneta na referendumu je obavezna a Skupština je ne može staviti van snage niti izmenama i dopunama menjati njenu suštinu u narednih godinu dana.

 

Na dnevnom redu sutrašnje Skupštine su, između ostalog, i neke kadrovske promene. Odbornici bi tako trebalo da se izjasne o prestanku mandata zaštitnika građana. Biraće se i novi članovi Saveta za zdravlje, članovi Nadzornog odbora Javne ustanove „Rezervati prirode“, i upravnih odbora u Domu zdravlja i Predškolskoj ustanovi.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM