Kultura

Posthumno izdata knjiga “Arheološki lokaliteti zrenjaninskog područja”

Arheološki lokaliteti zrenjaninskog područja

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin izdao je knjigu “Arheološki lokaliteti zrenjaninskog područja” autorke Nade Benjocki, a knjiga je štampana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekreterijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.

 

Ova knjiga se izdaje posthumno i, kako navode izdavači, ona je, ne samo noslilac dugo prikupljanog znanja o arheološkim nalazištima zrenjaninskog regiona, već je pre svega način da se setimo njenog autora Nade Benjocki.

 

Nada Lovrečić Benjocki je svoj celokupan radni vek posvetila aktivnom istraživačkom radu u zrenjaninskom regionu, radeći kao arheolog u Narodnom muzeju Zrenjanin, a potom u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin. Ova knjiga predstavlja uvod u njen opširan rad kojim je želela napraviti sveobuhvatan pregled arheoloških iskopavanja koje je vodila, takođe uključujući i ističući rad i trud njenih kolega arheologa.

 

Povolјan geografski položaj, dobre geomorfološke odlike, plodno zemlјište, klimatski uslovi, bogata i raznovrsna flora i fauna uslovili su da područje grada Zrenjanina bude naselјeno od mlađeg kamenog doba (neolita) do današnjih dana. Na tom prostoru od 1.326 kvadratnih kilometara danas se nalaze dvadeset tri naselјena mesta, a u njihovim atarima je registrovano 216 arheoloških lokaliteta iz različitih kulturnih perioda.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM