Marketing

Javni uvid u materijal za izradu izmena Plana generalne regulacije „Mala Amerika“

javni poziv

GRAD ZRENJANIN

GRADSKA UPRAVA

ODELJENJE ZA URBANIZAM

 

U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr. i 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)
i članom 36.-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/15)

 

oglašava

 

RANI JAVNI UVID
U MATERIJAL ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA
PLANA GENERALNE REGULACIJE „MALA AMERIKA“ ZRENJANIN

 

Odlukom o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „MALA AMERIKA“ u Zrenjaninu („Službeni list grada Zrenjanina“ br.37/17) obuhvaćena je prostorna celina II – „Mala Amerika“ koja obuhvata deo starog gradskog jezgra gradskog naselja Zrenjanin.

 

1. RANI JAVNI UVID U MATERIJAL ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE „MALA AMERIKA“ ZRENJANIN ODRŽAVA SE U TRAJANJU OD 15 DANA, OD 17. avgusta 2018. god. DO 31. avgusta 2018. god.

U skladu sa čl. 36.-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, materijal za izradu urbanističkog plana biće izložen na rani javni uvid svakog radnog dana u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, Trg Slobode 10, u prostoriji 112. Povremeno prisustvo predstavnika obrađivača urbanističkog plana biće obezbeđeno po potrebi.

 

Materijal za izradu urbanističkog plana biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti:

 

– u analognom i digitalnom obliku u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u prostoriji br. 112 nadležnoj za poslove planiranja i urbanizma

 

– u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Grada Zrenjanina (www.zrenjanin.rs) u delu Oglasi i konkursi

 

Organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata obaveštavaju se i pozivaju da daju mišljenje u pogledu uslova, i da isto dostave u toku trajanja ranog javnog uvida na adresu Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za urbanizam, Odsek za urbanizam i prostorno planiranje, Trg Slobode 10, 23000 Zrenjanin (primedbe dostaviti na pisarnici ili putem pošte), a najkasnije do 31. avgusta 2018. godine.

 

Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na materijal za izradu urbanističkog plana u pisanom obliku u toku trajanja ranog javnog uvida na adresu Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za urbanizam, Odsek za urbanizam i prostorno planiranje, Trg Slobode 10, 23000 Zrenjanin (primedbe dostaviti na pisarnici ili putem pošte), a najkasnije do 31. avgusta 2018. godine.

 

U skladu sa odredbom člana 45a stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji, rani javni uvid obavlja Komisija za planove obrazovana rešenjem Skupštine grada Zrenjanina.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM