Tag - Zoran Kovrlija

ORLOVAT – Meštani Orlovata danas su se okupili ispred prostora u selu koji je nekada bio seoska jamura, sada je mesto za bacanje komunalnog i organskog otpada, a trebalo bi da bude dečje igralište i sportski tereni. Kako je ovo mesto...

Više