Tag - Boško Zakin

Umetnost gajenja i oblikovanja malog drveća u posudama, do skora ne tako poznata u našim krajevima, počinje da stiče sve veću popularnost. U Japanu i Kini bonsai je poznat više od 1000 godina, a u Evropi tek nekoliko decenija. Kada otkrijete svu...

Više