Servisne informacije

SVE ZA KORISNIKE NA JEDNOM MESTU

ZRENjANIN – U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima i u želji da im što više olakša dobijanje neophodnih informacija, podnošenje zahteva i molbi, kao i dobijanje neophodne dokumentacije, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je unelo niz izmena u radu sa korisnicima.

vodovod

Celokupan rad sa korisnicima, od februara, odvija se na šalterima Službe informisanja i poslovnih komunikacija, koji se nalaze u prizemlju zgrade „Vodovoda i kanalizacije“, u Petefijevoj br. 3, u Zrenjaninu.

Korisnici svoje zahteve, molbe i reklamacije podnose na šalteru 1, gde se istovremeno nalazi i info-pult, gde mogu dobiti i sve neophodne informacije.

– Zahtevi se popunjavaju na licu mesta i uz priložene izjave korisnika ili dokumentaciju, zavode u delovodnik, a korisnik dobija jedan overen primerak podnetog zahteva. Zahtev se upućuje stručnim službama na razmatranje i u roku od 8, a najkasnije 15 dana, korisnik na kućnu adresu dobija odgovor na podneti zahtev ili molbu – objašnjava Siniša Gajin, rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija u ovom preduzeću. 

Sama procedura podnošenja zahteva je maksimalno uprošćena i zahteva se dokumentacija samo u slučajevima gde je neophodna. Radno vreme šaltera 1 sa korisnicima je od 7.30 do 14.30 časova.

Na šalteru 2 se i dalje nalazi blagajna gde korisnici mogu uplatiti račune za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ i ZONE, ali i dogovoriti uslove za potpisivanje reprograma za neizmirena dugovanja. Rad blagajne sa korisnicima je od 7 do 13.30 časova.

vodovod

Oglasna tabla sa informacijama za korisnike nalazi se odmah na ulazu u zgradu „Vodovoda“, kao i u prostoru gde se nalaze šalteri. Sve informacije korisnici mogu dobiti i pozivanjem besplatne korisničke info linije na broj 0800/024-023, kao i na sajtu preduzeća www.vikzr.rs 

Korisnicima je omogućeno da svoje molbe, obavezno sa ličnim podacima i kontakt telefonom, šalju pisanim putem na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva br. 3, uz naznaku „Molba – Služba informisanja“.

Za pitanja, primedbe i sugestije korisnika i dalje je tu mejl Službe informisanja i poslovnih komunikacija info@vikzr.rs

 

Podeli članak
sinovoz
FAM