Region YTOP

SUDU PODNETO TRIDESET PRIJAVA ZBOG UGROŽAVANJA ŽIVOTNE SREDINE!

pomoći izbeglim i interno raseljenim

NOVA CRNJA – Branislav Đurđev, inspektor zaštite životne sredine u opštini Nova Crnja, podneo je prošle godine 30 prijava Opštinskom sudu zbog nekog vida ugrožavanja životne sredine, stoji u izveštaju koji je podnet nadležnim organima.

U opštini Nova Crnja najviše problema je bilo sa aerozagađenjem

Novocrnjani su prošle godine, što se tiče životne sredine, najviše problema imali sa aerozagađenjem, sa bacanjem inertnog otpada i s bukom, sudeći prema broju predmeta kojima se bavio inspektor zaštite životne sredine.

U zajedničkoj akciji sa komunalnom policijom uhvaćeno je 58 pasa lutalica koji su zbrinuti u azilu u Kikindi.

Đurđev u svom izveštaju navodi i da je prošle godine u opštini održano nekoliko sastanaka čija tema je bila odlaganje pet amabalaže, kao i odlaganje ambalaže sa opasnim otrovima koji se koriste u poljoprivredi.

Podeli članak
sinovoz
FAM