Region

Poslednjih godina podzemna voda u Novoj Crnji je lošeg kvaliteta

Opština Nova Crnja

Opština Nova Crnja je bogata podzemnim vodama koje nastaju poniranjem atmosferskih taloga i infiltracijom vode iz korita vodotoka, i one su od velikog značaja za poljoprivredu i biljni svet.

 

Kako kažu u ovdašnjoj lokalnoj samoupravi, podzemne vode su jedan od najznačajnijih resursa opštine. Iz podzemnih akvifera vodom za piće snabdeva se lokalno stanovništvo, napajaju se životinje, a obavlja se i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Podzemna voda se ujedno koristi i kao voda za piće i za tehničku upotrebu.

 

„Poslednjih godina podzemna voda je lošeg kvaliteta sa fizičko-hemijskog stanovišta, dok se za zadovoljavajuću mikrobiološku sliku brinu moderni sistemi za dezinfekciju. Distributer vode za piće je JKP „8. avgust“ iz Srpske Crnje“, kažu u Opštini Nova Crnja, uz napomenu da je pitanje poboljšanja fizičko-hemijskih karakteristika podzemne vode moguće rešiti jedino izgradnjom sistema za prečišćavanje.

 

Po rečima nadležnih, kvalitet vode u ovom trenutku je zadovoljavajući – voda je mikrobiološki ispravna, odnosno odgovara normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, dok ne zadovoljava kriterijume u pogledu fizičko – hemijskih karakteristika. Karakterišu je izmenjene organoleptiče osobine (pojačana boja), visok sadržaj amonijaka, povećana količina oksidabilnih organskih materija, kao i oksidabilnih neorganskih komponenti poput jedinjenja azota i fosfora, što je posledica karakteristika tla i intenzivne poljoprivredne delatnosti na ovom području. U nekim mestima je i prekoračena dozvoljena količina arsena.

 

S druge strane, geotermalni izvori tople vode, na dubinaam i do 1.500 metara, predstavljaju sve značajniji pripodni resurs novocrnjanske opštine, ali se još uvek ne vrši njena eksploatacija. Registrovani su na različitim dubinama na prostoru Srpske Crnje, a temperatura vode dostiže i 75 stepeni.

 

„Prvi hidrogeološki sistem odlikuje se veoma dobrim filtracionim karakteristikama stena, sadrži velike rezerve vode i raspolaže najkvalitetnijim termomineralnim vodama sa stanovišta tehnologije korišćenja i ekoloških rešenja, tako da su skoro sve hidrotermalne bušotine orijentisane na njega. Drugi hidrogeološki sistem leži neposredno ispod prvog sistema i čini njegovu neposrednu podlogu“, objašnjavaju u Opštini Nova Crnja.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM