Region YSLAJDER

OBNOVLJEN SPOMENIK PALIM BORCIMA U VOJVODA STEPI

Dan rezervnih vojnih starešina
Foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

VOJVODA STEPA – Spomenik palim borcima Prvog svetskog rata u Vojvoda Stepi, selu na području opštine Nova Crnja, obnovljen je zahvaljujući sredstvima koje je za te namene obezbedilo Ministarstvo rada i socijalne politike.

 

Foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

 

Izrada projektno – tehničke dokumentacije bila je poverena Zavodu za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, dok je izvođač radova bilo preduzeće „Granit – Liješće“ iz Sremske Mitrovice.

 

Ovom prilikom obavljeni su građevinski i konzervatorsko – restauratorski radovi. Rekonstruisane su prilazne staze i plato prema uputstvu projektanta, a obnovljeno je i dekorativno osvetljenje. Postojeći reflektori, koji se nalaze na električnom stubu, zamenjeni su novim, podnim. Konzervatorsko – restauratorski radovi su obuhvatali uklanjanje nečistoća, restauraciju oštećenja, čišćenje bronzanih ploča i slova sa imenima dobrovoljaca i biste – bronzanog porsja vojvode Stepe, kao i orginalnog kamenog tkiva postamenta i zida.

 

– S obzirom na stanje kamena i bronze, radovi su izvedeni veoma pažljivo i oprezno. Odluke su se donosile na licu mesta, u toku rada, a u skladu sa iskustvom restauratora i njegovim profesionalnim i etičkim pristupom. Konzervator garantuje primenu kvalitetnih i adekvatnih zahvata i materijala atestiranih od strane domaćih instituta – naglašava odgovorni projektant, arhitekta – konzervator Dragana Šijak.

 

Foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

 

Spomen kompleks u centru Vojvoda Stepe posvećen je dobrovoljcima, učesnicima Prvog svetskog rata sa različitih geografskih područja, koji su ujedno bili i osnivači naselja. Nekadašnji majur Leoni – grofa Čekonjića, bio je okosnica nastanka novog naselja, koje je počelo da se formira 1922. godine od srpskih dobrovoljaca iz Prvog svetskog rata. Prvih godina formiranja naselja, kolonija se zvala Leonovac, a od 1927. godine srpski dobrovoljci su naselju dali ime po svom komandantu sa Solunskog fronta Stepi Stepanoviću, koje je bio zajednički imenitelj za sve doseljeničke grupe.

 

Spomenik pod nazivom „Jugoslovenskim dobrovoljcima srpske vojske iz Prvog svetskog rata na večnoj straži uz svog vojvodu“ delo je akademskog vajara Nikole Kolje Milunovića iz Beograda. Podignut je 1988/89. godine u centru sela Vojvoda Stepa. Kompleks čine dve međusobno povezane celine – monumentalno poprsje u bronzi Vojvode Stepe sa isto tako koncipiranim postamentom od rustično obrađenog kamena, na čijoj prednjoj strani je odlivenim bronzanim slovima ispisano ime slavnog vojskovođe sa godinama njegovog rođenja i smrti, kao i lučno postavljeni zid znatno šire osnove od vrha, od grubo klesanog kamena na kojem su u tri niza postavljene trideset i tri bronzane ploče sa imenima jugoslovenskih dobrovoljaca srpske vojske iz Prvog svetskog rata.

Podeli članak
sinovoz
FAM