Region

Novoj Crnji najveći rizici prete od olujnih vetrova i grada!

zima i sneg

Opština Nova Crnja izradila je dokument pod nazivom “Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća”, koji je ovih dana predočen javnosti. U tom elaboratu se navodi da su se ekstremne vremenske pojave na teritoriji ove srednjobanatske opštine u poslednje tri decenije javljale u vidu olujnih vetrova, grada, sušnih perioda i snežne mećava, zbog kojih je tri puta bila proglašena vanredna situacija.

 

“Do kraćih ili dužih pojava suše na ovom području dolazi usled visokih temperatura vazduha i nedostatka kišnih padavina u dužem vremenskom intervalu. Posledice suše se odražavaju prvenstveno na poljoprivrednu delatnost jer, u zavisnosti od intenziteta, dovodi do znatnog smanjenja prinosa poljoprivednih kultura. Suša se na teritoriji opštine javlja jednom u pet godina, a ona sa najvećim posledicama zabeležena je letos, što je umanjilo prinos kukuruza tri puta, soje dva puta, dok je prinos suncokreta i pšenice umanjen za 20 odsto”, navode u ovdašnjoj lokalnoj samoupravi.

 

Vetrovi na teritoriji novocrnjanske opštine se javljaju iz svih pravaca. Najizrazitiji vetar je košava, koja ima jugoistočni pravac i donosi vedro i suvo vreme. Olujni vetar, koji dostiže brzinu od 82 do 100 kilometara na sat, javlja se minimalno jednom godišnje, dok se olujni vetar, koji duva brzinom i preko 100 kilometara na sat, javlja jednom u pet godina. Ova ekstremna vremenska pojava, pored ekonomske štete, ostavlja višestruke posledice – ugroženi su život i zdravlje ljudi, kao i kritična infrastruktura.

 

“Grad se na našem području javlja jednom godišnje, traje u proseku pet minuta, a prosečna veličina čestica leda je jedan centimetar. Najčešće zahvata dva teritorijalna poteza – između Srpske Crnje i Žombolja, u smeru od Radojeva prema Kozarcima, i od Vojvoda Stepe, prolazeći pored Nove Crnje, prema Tobi. Predstavlja najveću opasnost za poljoprivredne kulture, nanoseći im mehanička oštećenja lisne površine i reproduktivnih organa, kao i izbijajući plod iz formirane biljke, što utiče na izostajanje ili smanjenje prinosa”, piše u elaboratu, uz napomenu da strelci planski ispaljuju protivgradne rakete, ali da postojeći protivgradni sistem nije dovoljno efikasan u slučaju velike opasnosti od grada.

 

Snežne mećave, odnosno obilne snežne padavine i visok snežni pokrivač javljaju se jednom u pet godina. Posledice ove pojave, pre svega, ogledaju se u otežanom odvijanju drumskog saobraćaja, a najkritičnija tačka je raskrsnica kod sela Vojvoda Stepa. Međutim, ukoliko se pravovremeno reaguje, nepogoda se sprečava.

 

“U skladu sa navedenim, opštini Nova Crnja najveći rizik preti od olujnih vetrova i grada, kako zbog dinamike javljanja tako i zbog same prirode rizika”, zaključuje se u ovom dokumentu.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM