Region

Novi Bečej priprema treninge za poverenike civilne zaštite

treninge za poverenike civilne zaštite

Opština Novi Bečej namerava da organizuje treninge za poverenike civilne zaštite, u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Mađarske i Srbije, saopštila je ova lokalna samouprava.

 

S tim u vezi, raspisana je i javna nabavka usluge ove vrste treninga, a rok za dostavljanje ponuda je 21. decembar, u podne.

 

Kako je predviđeno projektom, u periodu od januara do jula naredne godine biće organizovani treninzi namenjeni poverenicima civilne zaštite u Novom Bečeju. Prethodno će biti pripremljen materijal za obuke. Ovaj materijal biće izrađen u saradnji sa Opštinom Novi Bečej i ekspertima koje je angažovao mađarski partner na projektu.

 

„Eksperti s obe strane granice zajedno će razviti materijal za obuke, priručnik i saglasiti se oko metodologiije predavanja i prezentacija. Predviđeno je da materijal kao i same obuke pokriju najmanje tri modula“, navodi se u obrazloženju projekta.

 

Buduće obuke tematski će, između ostalog, pokrivati segmente kao što su upravljanje vanrednim situacijama, procena rizika od prirodnih nepogoda i drugih nesreća, planovi zaštite i spašavanja, komunikacija u vanrednim situacijama, uzbunjivanje i planovi za akciju i drugo. Polaznici će biti upoznati i sa primerima najboljih praksi.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM