Region

Nema više hvatanja krivina, sledi elektronska evidencija radnog vremena

elektronska evidencija radnog vremena
Foto: Pixabay

Od 4. februara u Opštinskoj upravi u Žitištu počeće da se primenjuje pravilnik kojim se reguliše elektronska evidencija i kontrola radnog vremena.

 

Ovim pravilnikom biće uređena elektronska evidencija radnog vremena i kontrola poštovanja radnog vremena zaposlenih u Opštinskoj upravi u Žitištu. Evidentiraće se početak i trajanje radnog vremena, odmor u toku rada, odsustvovanje sa rada i završetak radnog vremena.

 

Pravilnikom se uređuje i način upravljanja elektronskim sistemom evidencije radnog vremena, kao i način zaduživanja i upotrebe ID magnetne kartice. Regulisane su i situacije pri oštećenju, uništenju ili gubitku kartice. Pri tome je utvrđena i obaveza zaposlenog da dolazak i odlazak sa rada evidentira u elektronskom sistemu. Navedene su i posledice posledice propuštanja evidentiranja.

 

Članom 15. utvrđeno je da je zaposleni dužan da svoj dolazak na rad i svaki izlazak iz zgrade u toku radnog vremena evidentira. Odredbe pravilnika primenjivaće se i na postavljena i izabrana lica na stalnom radu u organima Skupštine.

 

– Pravilnik je objavljen u službenom listu, a i na oglasnoj tabli u opštinskoj zgradi. Navedeno je i uputstvo o načinu evidentiranja. Svi tehnički uslovi obezbeđeni su, radnicima su podeljene kartice i od 4. februara kreće novi način evidentiranja – kaže za portal zrenjaninski.com načelnik Opštinske uprave u Žitištu Mladen Ajduković.

 

On navodi da je cilj ovog poteza da se racionalnije koristi radno vreme.

 

– Mislim da će evidencija o radu sada biti mnogo preciznija – napominje Ajduković.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM