Region Vesti Zrenjanin

Najavljeno gađanje iz brodskog naoružanja, zabrana plovidbe po Tisi

tisa

Rečna flotila Vojske Srbije Novi Sad obavestila je javnost da će se u periodu od 18. do 20.septembra, u vremenu od 8 do 16 časova vršiti artiljerijska gađanja iz brodskog naoružanja.

 

Iz opasnog područja biće evakuisano stanovništvo, stoka, biće zabranjeno kretanje po kopnu i plovidba po reci Tisi.

 

Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjakom, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari i table sa natpisom – upozorenjem „NE IDI DALjE GAĐA SE“.

 

 

Na 10. i 25. plovnom kilometru reke Tisa navedenog dana biće postavljeni čamci (brod) sa starešinama čija naređenja i upozorenja moraju svi disciplinovano izvršavati. Zabrana plovidbe biće regulisana u skladu sa Pravilnikom o plovidbi na UPP i osnovnim odredbama o plovidbi na Dunavu isticanjem znaka zabrane A.1 (zabranjen prolaz), a prestanak zabrane isticanjem znaka obaveštenja E.1 (slobodan prolaz).

 

Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem obezbeđenja.

 

Stanovništvo je upozoreno da je najstrožije zabranjeno prikupljanje i diranje neeksplodiranih zrna i njihovih delova jer su opasna po život. U slučaju nailaska na takva zrna svako lice je dužno da odmah obavesti najbliže organe MUP-a ili vojne vlasti.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM