Region

Komunalni inspektor opominjao ratare da uklone mehanizaciju!

Javna rasprava o promeni Statuta
Nova Crnja

NOVA CRNJA  Komunalni inspektor opštine Nova Crnja, kao i inspektor za zaštitu životne sredine, pokrivaju šest naseljenih mesta u ovoj najmanjoj srednjobanatskoj opštini, a sudeći po izveštaju o radu za prošlu godinu imali su dosta prilika za intervencije na terenu.

 

Tako je komunalni inspektor, u saradnji sa poljočuvarskom službom, podneo pet prekršajnih naloga zbog poljskih šteta i pabirčenja po tuđim njivama, i dva prekršajna naloga zbog nepokošene trave na javnoj površini.

 

– U naseljima, a naročito u Srpskoj Crnji i Vojvodi Stepi, uočeno je da se u jesen i proleće poljoprivredna mehanizacija ostavlja na ulici. To ometa normalno odvijanje saobraćaja i otežava održavanje javnih površina, zbog čega sam opomenuo 26 lica da uklone mehanizaciju sa ulice, što je dalo odlične rezultate. I 64 opomene građanima da pokose travu u roku od tri dana imale su potpuni efekat, pa je izbegnuto kažnjavanje – napominje komunalni inspektor Sava Pribišić.

 

On ističe da je u saradnji sa inspektorom za zaštitu životne sredine obišao i deponije u svim naseljenim mestima u opštini.

 

– To su uglavnom divlje deponije, bez čuvara i neograđene, na kojima se smeće istovara bez selekcionisanja otpada, a sa deponije se smeće širi okolnim njivama i prostorom. Zbog toga je neophodno hitno izgraditi regionalnu deponiju da bi se rešio ovaj ozbiljan problem – upozorava Pribišić.

 

A inspektor za zaštitu životne sredine Branislav Đurđev imao je lani 19 predmeta iz raznih oblasti. Najviše je bilo slučajeva aerozagađenja, i to devet, zatim četiri nadzora iz oblasti zaštite životne sredine, tri u vezi odlaganja otpada, dva iz domena procene uticaja na životnu sredinu i jedan predmet vezan za buku.

 

– Zajedno sa komunalnim inspektorom urađeno je 15 pregleda javnih površina i podneto 15 prijava Opštinskom sudu – napominje Đurđev, i podseća da je dva puta intervenisao zbog zaštićenih stabala.

 

On je, u saradnji sa poljočuvarskom službom, uputio i šest opomena zbog paljenja strnjišta i zagađenja vazduha.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM