Region

Javna rasprava o promeni Statuta u opštini Nova Crnja

Javna rasprava o promeni Statuta
Nova Crnja

U opštini Nova Crnja u toku je javna rasprava o promeni Statuta ove lokalne samouprave. Rasprava će biti zaključena 26. decembra.

 

Do tada građani mogu dostaviti primedbe, predloge, sugestije i mišljenja o izmenama i dopunama Statuta. Obraćanje mora biti u pisanom obliku i dostavlja se na opštinsku adresu.

 

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih opštinskih službi sa zainteresovanim građanima, udruženjima i medijima biće održan 24. decembra, u 10 časova, u zgradi opštine u Novoj Crnji.

 

Među dopunama koje se predlažu je i promena člana 10. On bi ubuduće trebalo da glasi “Opština ustanovljava nagrade i druga javna priznanja organizacijama i građanima za značajna ostvarenja u privredi, nauci, umetnosti, sportu i drugim društvenim oblastima. Opština dodeljuje zvanje “počasni građanin” osobi čiji su rad i dostignuća od posebnog značaja za opštinu”. U tom članu se kaže i to da se nagrade i druga javna priznanja i zvanje “počasni građanin” dodeljuju povodom praznika opštine.

 

Pored ostalog, u nacrtu predloga dodat je i čitav niz novih članova Statuta. Oni se odnose na Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa, Savet za mlade, Korisnički savet javnih službi, Komisiju za rodnu ravnopravnost i Izbornu komisiju. Promene su predviđene i u odredbama o proceduri izbora predsednika opštine i ostalih funkcionera. Novosti ima i kod peticija građana, javnih rasprava i prilikom drugih oblika učešća građana u poslovima opštine. Jedna od novina su i odredbe o lokalnom ombudsmanu, odnosno zaštitniku građana.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM