Poljoprivreda

Opština Sečanj sufinansira nabavku opreme za navodnjavanje

opština sečanj

Predsednik opštine Sečanj Predrag Rađenović raspisao je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje na teritoriji ove srednjobanatske komune.

 

Za ove namene izdvojeno je ukupno milion dinara, a iznos bespovratnih sredstava koje odobrava opština ne može biti manji od 80.000 dinara, niti veći od 200.000 dinara po jednoj prijavi. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 80 odsto od ukupne vrednosti investicije.

 

Kako nam je rečeno u Opštini Sečanj, konkurs je bio otvoren najkasnije do 30. novembra, ili do utroška sredstava predviđenih za ove namene, a zahtevi će biti razmatrani po redosledu podnošenja.

 

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava može ostvariti fizičko lice koje je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji sečanjske opštine.

 

U Pravilniku o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za navodnjavanje useva u 2018. godini navodi se da učesnik konkursa može podneti samo jednu prijavu i da se prilikom razmatranja prijava neće priznavati oprema koja je nabavljena pre 1. januara ove godine, što mora biti dokumentovano računima. Naime, Opština Sečanj će bespovratna sredstva onima koji prođu na konkursu isplatiti nakon realizacije investicije i nakon što nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva montira opremu i Opštinskoj upravi dostavi dokumentaciju koja potvrđuje da je sve urađeno u skladu sa pravilima konkursa.

 

Pomenutim Pravilnikom, inače, utvrđeno je na koji način Komisija za izradu konkursa i pravilnika razmatra prijave, uz napomenu da konačnu odluku donosi predsednik opštine, nakon donetih rešenja po osnovu eventualnih prigovora.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM