Politika YTOP

ZRENJANINKA NA VISOKOJ POZICIJI U SAVETU EVROPE

Elvira Kovač
Elvira Kovač

ZRENJANIN – Elvira Kovač, član delegacije srpskog parlamenta u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, izabrana je za potpredsednika Potkomiteta za prava manjina ove organizacije sa mandatom od godinu dana.

Elvira Kovač je, takođe, na sednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciju, izabrana za izvestioca na temu “Širenje govora mržnje i uloga političkih lidera u borbi protiv zločina i mržnje”. Ona će kao izvestilac dve godine raditi na pripremi izveštaja i rezolucije na ovu temu o kojoj će se izjašnjavati poslanici u plenumu.

Elvira Kovač je naša sugrađanka.

Rođena je Zrenjaninka i u Zrenjaninu je završila gimnaziju. Studirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je bila i student – prodekan i jedan semestar na Wirtschaftsuniversitaet-u u Beču. Diplomirala je 2006. godine. Od tada, pa do jula 2007. je radila u Izvršnom veću Vojvodine, u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku.

Njena karijera u političkom životu Srbije je počela 2000. godine. Postala je članica Saveza vojvođanskih Mađara. Od 2006. godine bila je članica predsedništva Omladinskog foruma, a 2005. godine se pridružila timu regionalnih trenera Nacionalnog demokratskog instituta.

Od 2009. do 2015. je bila predsednica Ženskog foruma. Od 2015. godine potpredsednica je SVM-a.

Od sredine 2007. godine je poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

Udata je, ima sina.

Podeli članak
sinovoz
FAM