Politika

Novi predlog Statuta, referendum moguć i u delovima grada

Gradska uprava

Na javnoj raspravi do 13. decembra nalazi se predlog Statuta grada. Između ostalog, novim Statutom regulisani su i načini participiranja građana u donošenju odluka važnih za funkcionisanje grada, odnosno zajednice.

 

Kako je predviđeno Statutom, građani mogu podneti inicijativu za rešavanje nekog od važnih problema. Inicijativa se uzima u razmatranje ukoliko ju je podnelo najmanje 5 odsto od ukupnog broja građana sa biračkim pravom.

 

Insitutucija učešća građana je svakako i zbor koji može sazvati najmanje 50 građana sa teritorije na kojoj se zbor saziva i najmanje jedna četvrtina odbornika.

 

Zanimljiva je institucija referenduma. Referendum može da raspiše Skupština grada. Inicijativu može da podnese najmanje 10 odsto od ukupnog broja građana koji imaju biračko pravo.

 

Referendum je uspeo ukoliko na njega izađe više od polovine upisanih birača, a za referendumsko pitanje glasa više od polovine izašlih. Odluke koje se donesu na referendumu, obavezujuće su i ne mogu se menjati u narednih godinu dana.

 

Zanimljivo je da se referendum može raspisati na delu gradske teritorije, ukoliko je u pitanju neki problem koji tišti građane samo u tom delu grada.

 

Građani mogu podnositi i peticije, a može se sprovesti i javna anketa. Važan oblik participiranja jeste i javna rasprava. Baš kao ova o Statutu.

 

Javna rasprava može trajati između 8 i 20 dana. Održavanje javne rasprave može da pokrene predlagač nekog opšteg akta, najmanje 100 građana ili jedna trećina odbornika.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM