Kultura

KONKURS ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA

kulturni centar
Kulturni centar Zrenjanina

ZRENJANIN – Kulturni centar raspisao je konkurs za za otkup umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina.

 

kulturni centar
Kulturni centar Zrenjanina

 

Predmet konkursa je prikupljanje predloga za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika. Konkurs se raspisuje na osnovu Konkursa Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2017.godinu.

 

Pravo učešća imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski  umetnici.

Razmatrana će biti samo dela nastala u proteklih pet godina. Prednost imaju zavičajni umetnici, rođenjem ili radom vezani za Srednjobanatski okrug.  Umetničko delo mora biti usklađeno sa ambijentalnom celinom Kulturnog centra i mora biti delo savremene umetničke forme i izraza.

 

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži pofesionalnu biografiju umetnika o čijem je delu reč, vizuelnu dokumentaciju, fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše, detaljan opis umetničkog dela/projekta (naziv dela, dimenzije, tehnika, godina nastanka, koncepcija…) kao i detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima).

 

Konkursni materijal se može dostaviti na elektronsku adresu sandra.banjanin@gmail.com , ili poštom na Kulturni centar Zrenjanina,(za likovni konkurs), Narodne omladine 1, Zrenjanin.

Konkurs je otvoren do 20. juna.

 

O odabiru dela koja se šalju na Konkurs Ministarstva, odlučuje Umetnički savet Izložbenog salona  Kulturnog centra Zrenjanina. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa KCZR-a putem i-mejla do kraja juna 2017. godine. O finansiranju odabranih dela odlučuje komisija Ministarstva kulture i informisanja.

Podeli članak
sinovoz
FAM