Kultura

IZLOŽBA “VOJVODSTVO SRBIJA I TAMIŠKI BANAT”

ZRENJANIN – U Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u petak, 17. marta, u 12.30 časova, svečano će biti otvorena izložba arhivskih dokumenata i drugog izložbenog materijala pod nazivom “Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat (1849–1861)”.

Autor izložbe i uvodne studije kataloga je Zoran Stevanović, arhivista u Arhivu Vojvodine iz Novog Sada, a nadležni kustos je Srđan Priljeva, istoričar Narodnog muzeja Zrenjanin.

Arhiv Vojvodine priredio je ovu izložbu 2014. godine, čime je obeležio 165 godina od osnivanja Vojvodstava Srbije i Tamiškog Banata (1849–1861). Imajući u vidu važnost ovog perioda za srpsku nacionalnu istoriju i arhivsku građu koju čuvaju u svojim fondovima i zbirkama,  realizacijom ove izložbe dali su svoj doprinos proučavanju ovog segmenta nacionalne istorije.

Izložbenu postavku čini 153 eksponata: dokumenta, knjige, likovni materijal, serijske i periodične publikacije, kartografska i rukopisna građa, koji su najvećim delom iz fondova Arhiva Vojvodine, a samo manjim delom iz fondova drugih ustanova kulture. Na izložbi je prikazan i likovni materijal, čije digitalne kopije je Arhiv Vojvodine otkupio od Austrijske nacionalne biblioteke u Beču. Takođe, na izložbi su predstavljeni i sadržaji retkih austrijskih službenih listova, kao i relevantni statistički podaci.

Podeli članak
sinovoz
FAM