Hronika

ZA OVAJ PREKRŠAJ MOŽETE PLATITI KAZNU I DO 150.000 DINARA

policija

ZRENJANIN – Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da do 5. marta ove godine to oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije, shodno Zakonu o oružju i municiji, podsećaju u Policijskoj upravi u Zrenjaninu.

Nepostupanje po zakonskoj odredbi kvalifikuje se kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Policijske uprave u Zrenjaninu, ulica Dr Zorana Kamenkovića broj 10, ili na telefon 023 / 587 – 676 i 023 / 587 – 677, svakog radnog dana od 8 do 13.3 časova.

Podeli članak
sinovoz
FAM