Hronika Vesti Zrenjanin

Škola i biblioteka dobile novac koji su isplatili počinioci krivičnih dela

ministarstvo pravde novac

Na spisku ustanova koje su od Ministarstva pravde dobile novac koji je prikupljen po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta, nalaze se i neke iz Zrenjanina i Srpske Crnje.

 

Prošle godine, po ovom osnovu, novac su dobile Osnovna škola „Đura Jakšić“ iz Srpske Crnje i Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina.

 

Ministarstvo pravde, inače, raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta. Ukupan iznos koji je predviđen za dodelu je 470 miliona dinara. Konkurs je otvoren do kraja ovog meseca.

 

Zainteresovani za učešće na četvrtom javnom konkursu prijave treba da podnesu u pisanoj formi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekta iz oblasti javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad…). Predlog o raspodeli sredstava donosi Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija.

 

Na internet prezentaciji Ministarstva pravde objavljeni su kriterijumi za vrednovanje projekata. Tamo su navedeni i način podnošenja prijava i rok u kome one treba da se podnesu, kao i potrebna dokumentacija za učešće na konkursu.

 

Od 2016. godine, Ministarstvo pravde je raspisalo tri javna konkursa za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta. Tokom tri godine je izdvojilo više od 1,148 milijardi dinara za skoro 300 projekata od javnog interesa.

 

Javni tužilac može da primeni princip oportuniteta za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina. To može da učini ako osumnjičeni prihvati da plati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM