Hronika Vesti Zrenjanin

OSNOVNI SUD U ZRENJANINU: Zašto suđenja u Srbiji toliko dugo traju?

suđenja

U Osnovnom sudu u Zrenjaninu održan je tematski skup u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, pod nazivom „Zašto suđenja dugo traju?“. Ovakvi događaji deo su projekta saradnje Osnovnog suda u Zrenjaninu sa Vrhovnim kasacionim sudom.

 

Moderator skupa bio je Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije „Transparentnost Srbija“. Pored sudija zrenjaninskog Osnovnog suda prisutni su bili i Dušan Pokuševski, pravni savetnik beogradskog Centra za ljudska prava, kao i zainteresovani građani.

 

– Veliki broj starih predmeta, posebno u parnicama, problem su koji se mora rešavati. I zbog obaveza koje je Srbija kao država preuzela, ali i zbog građana, koji imaju pravo na suđenje u razumnom roku. Zbog toga su se u Komitetu pravnika za ljudska prava, u NVO „Transparentnost Srbija“ i drugim organizacijama koje sprovode ovaj projekat, odlučili da prva tema bude „Zašto suđenja dugo traju“ – rekao je u uvodnoj reči moderator skupa Nemanja Nenadić.

 

O stanju u Osnovnom sudu u Zrenjaninu, po pitanju starih predmeta, govorila je sudija Snežana Vidrić. Ona je zamenica predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu i predsednica građanskog odeljenja i odeljenja za radne sporove. Prisutnima se obratila i sudija Dušanka Tatić, zamenica predsednika krivičnog odeljenja.

 

Tim za rešavanje starih predmeta

 

Sudija Snežana Vidrić koja, inače, nema nijedan predmet iz kategorije starih, naglasila je da je jedan od osnovnih razloga za pojavu starih predmeta u parničnom odeljenju složenost nekog predmeta.

 

– Složenost predmeta zavisi od brojnosti stranaka. Zavisi i od činjenica da li je u njemu jedan ili više tužbenih zahteva, kao i to koji dokazi se moraju izvesti. Važno je i poštovanje, odnosno nepoštovanje procesne discipline od strane učesnika u postupku. Takođe, i da li su sudije preopterećene velikim brojem predmeta. Neretko, na dužinu trajanja suđenja utiče i stručnost sudija – zaključila je Snežana Vidrić.

 

Ona je istakla da se na starim predmetima kontinuirano radi, kao i da se broj starih predmeta prati na mesečnom nivou.

 

Pročitajte još: Policijska uprava Zrenjanin najavila pojačanu kontrolu saobraćaja

 

Sudija Dušanka Tatić u uvodnom izlaganju podsetila je da sud ima tim za rešavanje starih predmeta. O njima se raspravlja i na sastancima krivičnog odeljenje.

 

– U našem odeljenju ključni razlozi za pojavu starih predmeta su nedolazak okrivljenog na glavni pretres, a potom složenost predmeta, posebno ako ima zahteva za veštačenjem. Sledeći razlozi su neodazivanje svedoka i broj predmeta po sudiji – precizirala je Dušanka Tatić.

 

Ona je navela primer složenosti i dugotrajnosti procedure pozivanja okrivljenog na glavni pretres. Ona u slučaju opstrukcije okrivljenog može da prouzrokuje višemesečni zastoj u postupku. U njenom odeljenju, inače, na dan 31. decembra prošle godine bilo je pet starih predmeta, koji traju pet do deset godina, osam starosti od tri do pet godina i 22 starija od dve godine, što je i granica kada predmet ulazi u kategoriju starih.

 

krivično delo krađe

 

Od značaja i kvalitet sudijskog kadra

 

U diskusiji je zaključeno da nakon stupanja na snagu novih procesnih zakonskih odredbi ima pomaka u pozitivnom smeru. Posebno u parnici. Tako Zakon o parničnom postupku predviđa novčano kažnjavanje onih koji narušavaju procesnu disciplinu. Od značaja je i kvalitet sudijskog kadra. Tu se poboljšanja postižu dodatnim edukacijama i obukama na raznim seminarima i skupovima. A najvažniji je dosledno sprovođenje jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta i praćenje realizacije u svakom sudu.

 

Zrenjaninski Osnovni sud, inače, nije dobar primer za priču o starim predmetima jer ih zaista nema mnogo. Pri tome je ocenjen kao najbolji sud u Srbiji, jer ima najmanji procenat ukinutih odluka.

 

– Prema godišnjem izveštaju o radu Osnovnog suda u Zrenjaninu za 2018. godinu, konstatovano je da naš sud ima najmanji broj ukinutih odluka u Srbiji – 8,97 posto. Taj trend je nastavljen i u ovoj godini – naglasio je predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu Zlatoje Ankić.

 

Ankić je napomenuo da je ažurnost suda u ovoj godini dodatno pojačana.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM