Hronika Vesti Zrenjanin

Izrečeno više od hiljadu zaštitnih mera zabrane upravljanja vozilom

prekršajni sud u zrenjaninu
Prekršajni sud Zrenjanin

U radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu prošle godine je bilo 9.657 predmeta, a najviše iz oblasti saobraćaja, čak 5.337, odnosno više od 55 posto.

 

Prekršaja javnog reda i mira bilo je 1.344, a javne bezbednosti 823. Predmeta vezanih za oblast odbrane, odnosno Vojske Srbije bilo je 602. Ostali predmeti su iz oblasti finansija i carina – 581, kao i radnih odnosa i zaštite na radu, obrazovanja, nauke, kulture i informisanja, kao i zdravstvene i socijalne zaštite i zaštite životne sredine.

 

Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u oblasti zaštite od nasilja u porodici bilo je 23. Od toga je u 22 predmeta izrečena kazna zatvora.

 

U 2018. godini izrečeno je 1.085 zaštitnih mera zabrane upravljanja motornim vozilom. Oduzeto je 46 predmeta, zbog prekršaja javnog reda i mira, javne bezbednosti, privrede, finansija i carina. Posebno je zanimljivo da je zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama izrečena u tri slučaja. Ukupno izrečenih zaštitnih mera bilo je 1.136.

 

A 57 kažnjenih lica, kojima je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima, prekršili su ovu meru, dok su se dva lica oglušila o izrečenu zaštitnu meru zabrane prisustvovanja sportskim priredbama.

 

Važno je naglasiti da postoji mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja pre svega u oblasti saobraćaja. Ova mogućnost skraćuje dužinu trajanja prekršajnog postupka, a prekršiocima omogućava određeni benefit.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM