Hronika Vesti Zrenjanin

Eskalacija nasilja među decom mlađom od 14 godina!

eskalacija nasilja
Foto: Pixabay

Protiv čak 577 maloletnika prošle godine su podnete krivične prijave u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

 

Ovo Više javno tužilaštvo nadležno je za područje Višeg suda u Zrenjaninu i pokriva gradove Zrenjanin i Kikindu, kao i područje opština Sečanj, Žitište, Nova Crnja, Bečej, Novi Bečej, Novi Kneževac i Čoka. To je javno tužilaštvo sa najvećom teritorijalnom nadležnošću u Republici Srbiji. Stoga statističke podatke treba sagledavati uzimajući u obzir i tu činjenicu. Ipak, evidentno je da maloletničke delikvencije ima mnogo.

 

– Imajući u vidu eskalaciju nasilja među decom mlađom od 14 godina, protiv kojih se ne može voditi krivični postupak, javni tužioci i nadležna tužilaštva sagledavaće uzroke devijantnog ponašanja. Sve to radiće se u saradnji sa nadležnim centrima za socijalni rad, u slučaju da se radi o zanemarivanju roditeljskih dužnosti i nadzora nad decom. Ako se utvrde elementi krivičnog dela zapuštanja maloletnog lica i dece, protiv roditelja ćemo pokretati krivične postupke – upozorava viši javni tužilac u Zrenjaninu Zoran Đuran.

 

Drastičan primer u jednoj srednjoj školi

 

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu, inače, postupa u krivičnim postupcima prema maloletnim počiniocima krivičnih dela. Kao primer, Đuran navodi da se nedavno u jednoj zrenjaninskoj srednjoj školi dogodio drastičan primer zlostavljanja petnaestogodišnjeg dečaka. Maloletnik se morao ispisati iz te škole. On nije mogao da izdrži torturu koja je potrajala. Tužilaštvo je odmah reagovalo određivanjem pritvora protiv maloletnika. Najavljeno je i sagledavanje odgovornosti i drugih lica, čija briga je bila vaspitavanje maloletnika.

 

– Naročito osetljive grupe, kao što su deca, porodice i školske sredine, biće posebno uzimane u obzir prilikom određivanja najstrožeg tretmana prema licima koja ih budu ugrožavala – najavljuje Đuran.

 

Brojke maloletničke delikvencije su već godinama na visokom nivou. Tako je, na primer, u 2016. godini u radu Višeg tužilaštva u Zrenjaninu bilo 694 predmeta u kojima su vinovnici bili maloletnici. U 388 slučajeva predloženo je izricanje krivične sankcije. Vaspitne mere izrečene su u 482 slučaja, od toga samo jedan maloletnički zatvor i dve zavodske vaspitne mere.

 

Podeli članak
bomist stovarište zrenjanin
sinovoz