Grad

STRUČNA PODRŠKA U VEZI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

ZRENJANIN – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u okviru programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, pružiće stručnu podršku u deset gradova i opština u Srbiji, kako bi ove lokalne samouprave dodatno unapredile svoje usluge za građane i privredu.

Aktivnosti se sprovode uz podršku Vlade Švedske i u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona. Svrha ovog programa je pružanje podrške i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pristupanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga.

Lokalne samouprave kojima će pružiti direktnu stručnu pomoć, Stalna konferencija gradova i opština odabrala je na konkursu, na kojem je učestvovalo čak 65 gradova i opština, a žiri koji su činili stručnjaci iz SKGO i Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona, kao i nezavisni eksperti. izabrao je 10 gradova i opština koji će u narednih 12 do 36 meseci dobiti podršku SKGO u jednoj od tri oblasti: zaštita životne sredine, unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou i prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou.

Zrenjanin je odabran u tematskoj oblasti – Zaštita životne sredine, unapređenje usluga u oblastima upravljanja otpadom, otpadnih voda i snabdevanja vodom.

– Značaj ovog projekta je u tome što su u njega uključene i opštine Žitište, Sečanj i Novi Bečej, što je dobar primer saradnje. U naredne tri godine napravićemo projektnu i tehničku dokumentaciju uz pomoć koje ćemo moći da konkretno rešavamo problem sa prečišćavanjem otpadnih voda, kao i odlaganjem otpada koji imaju sve opštine srednjeg Banata, kao i Zrenjanin – izjavio je nakon potpisivanja memorandum pomoćnik gradonačelnika Duško Radišić.

Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji, SKGO stručni tim će uraditi analizu stanja i identifikaciju problema u lokalnoj samoupravi pa onda sledi izrada akcionog plana za rešavanje problema. Potom, započinje se višemesečni stručni rad, pripremaju predlozi i odluke koje tretiraju konkretni problem i unapređuju se kapaciteti lokalne samouprave u datoj oblasti.

Podeli članak
sinovoz
FAM