Grad YTOP

EVO KO SVE IMA PRAVO NA POVLAŠĆEN GRADSKI PREVOZ

autobusi

ZRENJANIN – Do kraja januara u Gradskoj kući i preduzeću “Net bus” mogu se podneti zahtevi za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz lica sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina.

autobusi

Pravo na povlašćen prevoz imaju deca i učenici koji pohađaju Osnovnu i srednju školu „9. maj“, kao i njihovi pratioci. Takođe, imaju ga i deca i učenici kojima se priznaje pravo na prevoz na osnovu mišljenja interresorne komisije, kao i pratiocima, ili ličnim pratiocima dece i učenika. Povlašćen prevoz mogu koristiti i   učenici srednjih škola čije su porodice korisnici novčane pomoći Centra za socijalni rad grada Zrenjanina, kao i učenici čije se porodice na osnovu procene i potvrde Centra trenutno nalaze u stanju socijalne potrebe.

Ovo pravo imaju i žene starije od 60 godina i muškarci stariji od 65 godina koji ostvaruju pravo na penziju po bilo kom osnovu (starosna, porodična, invalidska), kao i žene starije od 60 godina i muškarci stariji od 65 godina koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

U kategoriju osoba koje imaju pravo na povlašćen prevoz spadaju i osobe sa invaliditetom, i to lica sa telesnim invaliditetom i smetnjama u razvoju koja su korisnici dodatka za tuđu negu i pomoć, lica sa senzornim oštećenjima (slepa, slabovida, gluva, nagluva, osobe sa autizmom), lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, lica obolela od plegija, lica obolela od cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze, kao i njihovi pratioci.

Uz potrebnu dokumentaciju pravo mogu ostvariti i ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata i učesnici rata posle 17. avgusta 1990. godine, kao i dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali trideset i više puta. Pravo na povlašćen prevoz imaju i davaoci organa.

Podeli članak
sinovoz
FAM