Foto dana

Na nekim mestima u Banatu i dalje se mogu naći đermovi

Đeram

Đeram je naprava za vađenje vode iz bunara, koja ima dve povezane pritke ili drvena stuba u ravnoteži.

 

Đeram se sastoji od drvenog, zaštitnog, pravougaonog okvira, koji se postavlja odmah oko iskopane bunarske rupe balansnog stuba, koji se sastoji iz rude i drvene račvaste potpore i služi za lakše izvlačenje vode, tega, koji je vezan za rudu (kontra teg), drvene kofe, sa kojom se zagrabi voda koja je vezana sa druge strane i sa kojom se vadi voda, korita (pojilišta), koje se, opet, sastoji iz jednog ili više jednakih delova koji su međusobno povezani i prelivaju se jedan u drugi.

 

Na fotografiji je veliki zajednički đeram u Belom Blatu.

 

Vodu sa njega piju krave, ovce i koze.

 

Osim što je služio za napajanje stoke, đeram se nekad koristio i kao orijentir u ravnici.

 

A osim ove imao je i „signalnu“ funkciju.

 

Pokretanjem rude đerma davao se znak kada je stado stiglo na pojilište, kada se svi okupljaju na ručak ili kada se radni dan u poljima završava, ili šta je već dogovoreno, da se u pojedinim slučajevima javlja na daljinu.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM