Ekonomija Vesti Zrenjanin

Slobodna radna mesta u bolnici, u školama, kod privatnika…

oglasi za posao

Raspisani su novi konkursi za posao. Portal zrenjaninski.com vam predstavlja poslodavce koji nude posao i radna mesta koja su trenutno u ponudi.

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin zapošljava laboratorijskog tehničara u dijagnostici, kao i medicinskog tehničara-sestru za rad u operacionoj sali. Poslovi su na određeno vreme. Kandidati prilažu molbu, CV, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu), lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGGantitela) i dokaz o imunizaciji Hepatitis B.Bolnici je potrebna i spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge. Kandidatkinje uz molbu prilažu CV, overenu fotokopiju diplome, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uredan sanitarni nalaz, što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice, dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGGantitela) i dokaz o imunizaciji Hepatitis B

 

Osnovna škola „Sveti Sava“ Stajićevo traži nastavnika engleskog jezika, u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja. Posao je na određeno vreme, sa 40 posto radnog vremena.

 

Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola „Uroš Predić“ Zrenjanin zapošljava sekretara ustanove, radi zamene odsutnog zaposlenog.

 

Poslodavac DOO „Transport Berar“ Melenci objavio je oglas kojim traži kontrolora na tehničkom pregledu. Mesto rada je Zrenjanin a posao je na određeno vreme. Kontakt telefon poslodavca je 062 805 10 65.

 

DOO „Točak auto“ Zrenjanin zapošljava referenta za poslove registracije vozila, na određeno vreme. Istom poslodavcu potreban je i prodavac vozila, na neodređeno vreme, kao i jedna mašinski tehničar, servisni savetnik, takođe na neodređeno vreme. Kontakt telefon je 069 860 76 69.

 

„Internacionalna mehanika SRB“ DOO Zrenjanin traži četiri operatera na CNC mašinama. Radno iskustvo kandidata je nebitno a posao je na određeno vreme. Kontakt sa poslodavcem preko e-mail adrese amministrazione@imsdoo.com

 

Knjigovodstvena agencija “MM Miki” Zrenjanin zapošljava knjigovođu, na određeno vreme. Kontakt telefon je 521 510.

 

Podeli članak
bomist stovarište zrenjanin
sinovoz
FAM