Ekonomija Vesti Zrenjanin

Sedam miliona dinara za stručnu praksu i javne radove

Nacionalna služba za zapošljavanje
Zrenjaninska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje

U planu je da i ove godine iz gradskog budžeta budu finansirani projekti u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Grad Zrenjanin će finansirati stručnu praksu, javne radove i letnju stručnu praksu.

 

Za ove namene planirano je sedam miliona dinara.

 

Planirano je da se u okviru stručne prakse obuči desetoro nezaposlenih lica, i za to je predviđeno tri miliona dinara. Na javnim radovima moći će da se angažuje 14 nezaposlenih lica, a za ovu namenu planirano je da se izdvoji 3,4 miliona dinara. Za letnju stručnu praksu planirano je 600.000 dinara, a u njoj će biti angažovano dvadesetoro studenata.

 

Sredstva namenjena za organizovanje javnih radova koriste se za zarade lica uključenih u te radove, naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada i za troškove sprovođenja javnih radova. Prioritet će imati poslodavci koji obezbeđuju zapošljavanje teže zapošljivih lica. U tu kategoriju spadaju žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima, nezaposleni u stanju socijalne potrebe i korisnici materijalnog obezbeđenja.

 

U programu letnje stručne prakse, najbolji studenti Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ dobijaju mogućnost da stiču radno iskustvo u preduzećima na teritoriji grada Zrenjanina. Ovaj program traje tri meseca. Predviđa učešće dvadesetoro kandidata sa treće i četvrte godine TF „Mihajlo Pupin“. Kandidati će dobijati naknadu od 10.000 dinara mesečno.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM