Ekonomija

Nezaposleni, ako želite državne subvencije, ovo je prilika da ih dobijete

Nacionalna služba za zapošljavanje
Zrenjaninska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje 11. aprila je raspisala tri konkursa u okviru projekta „IPA 2013 – Podrška programu zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje“ – konkurs za program za samozapošljavanje, novo zapošljavanje (novo zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima) i za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca. Finansijska podrška predviđena ovim konkursima odnosi se na teže zapošljive grupe.

 

Javni pozivi za program subvencionisanja samozapošljavanja i novog zapošljavanja oročeni su do 11. juna. Za subvenciju za samozapošljavanje, koja se odobrava za novoregistrovane delatnosti, mogu da apliciraju isključivo viškovi zaposlenih i mladi do 30 godina. Iznos subvencije je 180.000, odnosno 200.000 dinara. Lice koje registruje delatnost uz podršku programa za samozapošljavanje dužno je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.

 

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u jednokratnom iznosu odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru i koji otvaraju radna mesta, ukoliko zapošljavaju viškove zaposlenih ili dugoročno nezaposlena lica. Iznos subvencije je 150.000 dinara za poslodavce sa područja Grada Zrenjanina, a za poslodavce u opštinama Novi Bečej, Žitište, Nova Crnja i Sečanj iznosi 200.000 dinara.

 

Program obuke za poznatog poslodavca podrazumeva finansijsku podršku za organizovanje obuka za nezaposlene, a realizuje se ukoliko na evidenciji nezaposlenih nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama. Poslodavac je obavezan da sa nezaposlenima koji uspešno završe obuku zasnuje radni odnos. U program obuke mogu se uključiti nezaposleni iz sledećih grupa teže zapošljivih: mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, pripadnici romske nacionalnosti, dugoročno nezaposleni, nezaposleni bez kvalifikacije ili sa niskom kvalifikacijom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći. Konkurs je otvoren do utroška sredstava a najduže do 11. septembra. Na ovaj konkurs mogu da apliciraju poslodavci iz privatnog sektora i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje su objavljeni na oglasnoj tabli i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Tekstovi javnih poziva/konkursa sadrže informacije o datom programu, visini iznosa sredstava, uslovima učešća, pravima i obavezama korisnika programa, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev za učešće, i drugo.

 

Podeli članak
bomist stovarište zrenjanin
sinovoz