Ekonomija Vesti Zrenjanin

Kompanija “Šinvoz” zapošljava više radnika na različitim pozicijama

Šinvoz

Kompanija “Šinvoz”, jedna od najstarijih fabrika u zrenjaninskom regionu, a sada okosnica razvoja zrenjaninske metalne industrije, raspisala je više konkursa za posao.

 

ZAVARIVAČ (više izvršilaca)

Mesto rada: Zrenjanin

 

Rad na zavarivanju čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – krovova za vozove (CO2/ MIG MAG);

rad na visini do 1.5 metara;

rad sa brusilicama, bušilicama i ostalim elektro aparatima;

obezbeđena zaštitna oprema i detaljna uputstva za rad.

 

Profil kandidata:

 

– KV zavarivač;

– minimun jedna godina rada na zavarivanju MIG ili MAG postupkom;

– sposobnost čitanja tehničkog crteža;

– sposobnost za samostalni rad;

– ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba;

– poželjno posedovanje sertifikata ili atesta za MAG/MIG;

– spremnost na dinamičan rad.

 

Šivoz nudi:

 

– Ugovor o radu na određeno vreme, sa mogućnošću produženja na neodređeno, posle probnog rada od tri meseca;

– puno radno vreme, 8 sati dnevno, 40 sati nedeljno, plaćeni prekovremeni sati;

– rad u zatvorenoj hali u dve smene (6 – 14h i 14 – 22h);

– odlične radne uslove i stimulativnu zaradu;

– mogućnost usavršavanja u inostranstvu, plaćena doobuka.

 

Šinvoz

 

RUKOVODILAC KONTROLE KVALITETA (1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

 

Radni zadaci:

 

– Kreiranje i sprovođenje planova na mesečnom i godišnjem nivou i nadgledanje i ostvarivanje a u cilju postizanja što boljih rezultata;

– planiranje kvaliteta na svim nivoima;

– upravljanje projektima poboljšanja procesa i organizacionih promena;

– upravljanje kontrolom kvaliteta u proizvodnji;

– ipravljanje rešavanjem žalbi i reklamacija kupaca kao i internim reklamacijama;

– sprovođenje analize poslovnih rizika;

– sprovođenje edukacija zaposlenih po pitanjima kvaliteta procesa, proizvoda/usluga;

– izveštava operativnog direktora o performansama;

– organizuje i direktno učestvuje u sprovođenju mera za promovisanje svesti zaposlenih o značaju ispunjavanja zahteva korisnika i zakonskih zahteva;

– predlaže mere poboljšanja;

– definisanje procedura kvaliteta unutar proizvodnje;

– garancija standarda kvaliteta kompanije;

– izbor lokalnog osoblja za kontrolu kvaliteta;

– organizacija i nadgledanje rada u odeljenjima kontrole kvaliteta;

– upravljanje timom ljudi kontrole kvaliteta.

 

Profil kandidata:

 

– Obrazovanje: VŠS/VSS mašinskog ili drugog tehničkog smera (fakultet tehničkih nauka, fakultet organizacionih nauka, tehnički fakulteti) ili FON;

– minimum 2 godine iskustva u kontroli kvaliteta, poželjno na istoj ili sličnoj rukovodećoj poziciji u proizvodnim kompanijama (automobilska industrija će biti smatrana za prednost);

– poznavanje alata kvaliteta i problem solving metodologija (A3, 8D itd.);

– poznavanje tehničke dokumentacije;

– poznavanje standarda ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015;

– odlično poznavanje engleskog jezika, pisana i govorna forma;

– ozbiljna, vredna, savesna, odgovorna, sistematična, analitična i istrajna osoba;

– spremna na improvizaciju, kreativna, inovativna i komunikativna osoba;

– spremni da preuzmete odgovornost i inicijativnu i radite samostalno;

– poželjno posedovanje sertifikata NDT, UT3 (IS) DIN EN ISO 9712, MT3 (IS) DIN EN ISO 9712 ili IWE;

– spremnost na dinamičan rad.

 

Šinvoz nudi:

 

– Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu;

– dinamičnu, kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu;

– mogućnost stručnog i ličnog usavršavanja (Lean, jezici, leaderhip treninzi itd.);

– praćenje svetskih trendova u tehnologijama i pristupu organizaciji rada i upravljanja kvalitetom.

 

Potrebno je da u vašem CV-u navedete, pored stručne više škole / fakulteta, i licence i sertifikate koje eventualno posedujete, a koji govore o sticanju nekih specijalnih znanja.

 

kompanija šinvoz
Foto: Zoran Bogaroški

 

RADNIK TEHNIČKE KONTROLE

Mesto rada: Zrenjanin

 

Opis radnog mesta:

 

– Kontrola kvaliteta i rešavanje problema kvaliteta;

– pridržavanje propisanih standarda, procedura i uputstava na radnom mestu;

– kontrola i nadgledanje procesa proizvodnje i remonta;

– obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Profil kandidata:

 

– SSS/VS/VSS stručna sprema, IV, V, VI ili VII stepen mašinske struke;

– poznavanje i upotreba merila i uređaja za merenje mašinskih delova i sklopova;

– poznavanje engleskog ili nemačkog  jezika;

– poznavanje rada na računaru – paket MS Office;

– spremnost na produženi rad i rad pod pritiskom;

– visoka motivisanost u radu i visok stepen odgovornosti u izvršavanju radnih zadataka;

– izražena sposobnost organizovanja više zaduženja istovremeno;

– vozačka dozvola B kategorije je poželjna.

 

Poželjno je da je kandidat obučen za ispitivanje materijala metodama bez razaranja i da poseduje adekvatene sertifikate (vizuelno ispitivanje, ispitivanje tečnim penetrantima, ispitivanje magnetskim česticama, ultrazvučno ispitivanje). Kandidat ne mora posedovati sve navedene sertifikate, već neke od njih, nivoa I ili II.

 

Šinvoz nudi:

 

– Mogućnost napredovanja i zaposlenja na neodređeno vreme;

– dinamičnu radnu atmosferu zasnovanu na timskom radu;

– rad u stabilnoj kompaniji koja se konstantno razvija;

– redovnu zaradu.

 

Šinvoz

 

KOORDINATOR ZA QMS

Mesto rada: Zrenjanin

 

Radni zadaci:

 

– Prati funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom i analizira usaglašenost za zahtevima standarda iz serije ISO 9001;

– obavlja aktivnosti u skladu sa propisanim procedurama, instrukcijama i uputstvima u okviru kompanije;

– planira interne provere i nadzor sistema menadžmenta kvalitetom u kompaniji;

– prati zahteve internih i eksternih standarda iz oblasti QMS-a;

– izveštava menadžment sistema kvaliteta o redovnim i vanrednim proverama QMS-a, kao i nalazima provera;

– vrši kontrolu dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom;

– obavlja funkciju administratora u sistemu za korektivno – preventivne mere;

– koordinira aktivnosti u sprovođenju i verifikaciji korektivnih mera;

– obezbeđuje da svi zahtevi sistema upravljanja kvalitetom budu utvrđeni u skladu sa odgovarajućim standardima;

– zastupa eksterne interese kompanije po pitanjima Sistema menadžmenta kvalitetom;

– definiše pojedina dokumenta Sistema menadžmenta kvalitetom kojima se sistematski obezbeđuje kvalitet realizacije pojedinih aktivnosti u procesu proizvodnje;

– organizuje i sprovodi pregled svih potrebnih dokumenata Sistema menadžmenta kvalitetom, pre njihovog izdavanja, čime se osigurava ažurnost dokumenata na predviđenim mestima;

– utvrđuje efikasnost, definisanost i realizaciju Sistema menadžmenta kvalitetom u pojedinim organizacionim jedinicama i obezbeđuje uslove za sprovođenje provere Sistema menadžmenta kvalitetom, bilo da se radi o internoj proveri, ili proveri preko druge ili treće strane;

– priprema materijale za preispitivanje kvaliteta u skladu sa Procedurom za preispitivanje Sistema menadžmenta kvalitetom. Obaveštava menadžment o nerealizovanim aktivnostima i kašnjenju planiranih rokova za realizaciju pojedinih aktivnosti utvrđuje procese potrebne za primenu i održavanje Sistema upravljanja kvalitetom;

– brine o dokumentaciji Sistema menadžmenta kvalitetom (manipulisanje, čuvanje i izmene dokumenata Sistema menadžmenta kvalitetom);

– prezentuje Sistem menadžmenta kvaliteta kompanije trećim licima;

– upoznat sa registrom korektivnih mera na osnovu kojih pravovremeno reaguje na njihove statuse.

 

Profil kandidata:

 

– Obrazovanje: VŠS/VSS;

– iskustvo u upravljanju sistemom kvaliteta, poželjno u proizvodnoj kompaniji;

– razumevanje tehničke dokumentacije;

– izvrsno poznavanje standarda ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007;

– odlično poznavanje engleskog jezika, pisana i govorna forma;

– ozbiljna, vredna, savesna, odgovorna, sistematična, analitična, precizna i istrajna osoba;

– komunikativna osoba;

– spremnost da preuzmete odgovornost i inicijativu i radite samostalno;

– spremnost na dinamičan rad.

 

Šinvoz nudi:

 

– Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu;

– dinamičnu, kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu;

– mogućnost stručnog i ličnog usavršavanja;

– praćenje svetskih trendova u tehnologijama i pristupu organizaciji rada i upravljanja kvalitetom.

 

Potrebno je da u vašoj biografiji navedete, pored stručne više škole / fakulteta, i licence i sertifikate koje eventualno posedujete, a koji govore o sticanju nekih specijalnih znanja

 

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu smarjanovic@sinvoz.rs

 

Podeli članak
sinovoz
FAM