Ekonomija Vesti Zrenjanin

Javno preduzeće, Opšta bolnica, škole i privatne firme traže radnike

posao

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Novi Sad zapošljava elektrozavarivača, sa atestom za elektrolučno zavarivanje, za rad u Zrenjaninu. Posao je na određeno vreme. Kontakt telefon je 069 546 74 20.

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin zapošljava doktora medicine, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom. Uz molbu kandidati treba da prilože CV, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu). Potrebno je i lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice, dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGGantitela) i dokaz o imunizaciji Hepatitis B.

 

Osnovna škola „Branko Ćopić“ Lukićevo raspisala je oglas kojim traži nastavnika nemačkog jezika, za rad na određeno vreme sa 44 posto radnog vremena. Kontakt telefon je 875 017.

 

Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“ Zrenjanin traži nastavnika razredne nastave u produženom boravku, na određeno vreme. Kontakt telefon je 548 820.

 

SR „Limdex“ Zrenjanin zapošljava limara, za rad u Zrenjaninu. Posao je na određeno vreme. Kontakt telefon je 064 213 67 75.

 

Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ Zrenjanin zapošljava nastavnika hemije na određeno vreme, sa 30 posto radnog vremena. Kontakt telefon je 563 840.

 

Poslodavac „Mont“ DOO Zrenjanin traži pet armirača za rad na određeno vreme. Ista firma traži i pet zidara, pet tesara, pet  vozača teretnjaka i dva betonirca, svi na određeno vreme. Oglas je otvoren do 12. aprila. Kontakt telefon je 523 243.

 

Podeli članak
sinovoz
FAM