Industrija ulja "Dijamant" zapošljava radnike na više pozicija
Ekonomija

Industrija ulja „Dijamant“ zapošljava radnike na više pozicija

Industrija ulja „Dijamant“ iz Zrenjanina objavila je konkurs za zapošljavanje radnika na više radnih pozicija. Sva radna mesta su u Zrenjaninu, a konkurs, koji je u toku, ističe 22. novembra.

 

Pozicija: Bravar

Sektor: Proizvodno – tehnički sektor

 

Uslovi:

 

– Srednja stručna sprema, tehničke struke;

– Bez radnog iskustva u struci (1 izvršilac – pripravnik).

 

Opis posla:

 

– Učestvuje u otklanjanju kvarova i zagušenja opreme u proizvodnji;

– Učestvuje u demontaži, čišćenju i montaži uređaja i opreme i ostalim radovima u toku;

– Učestvuje u kontroli ispravnosti transportnih puteva i uređaja u toku rada i drugo.

 

Pozicija: Hidrater

Sektor: Proizvodno – tehnički sektor

 

Uslovi:

 

– Srednja stručna sprema hemijske ili prehrambene struke;

– Bez radnog iskustva u struci (2 izvršioca – pripravnika).

 

Opis posla:

 

– Vrši potrebnu manipulaciju ulja i masti za proces hidrogenovanja i filtriranja u koordinaciji sa rafinerom i manipulantom-bravarom;

– Učestvuje u sprovođenju i kontroli procesa hidrogenovanja i elektrolize prema pisanim uputstvima;

– Održava čistoću opreme i uređaja u pogonu i drugo.

 

Pozicija: Mašinista kompresorskih postrojenja

Sektor: Proizvodno – tehnički sektor

 

Uslovi:

 

– Srednja stručna sprema, mašinske struke;

– Bez radnog iskustva (1 izvršilac – pripravnik).

 

Opis posla:

 

– Prati rad i kontroliše zadate parametre u toplotnim podstanicama;

– Učestvcuje u preventivnom i interventnom održavanju postrojenja;

– Učestvuje na održavanju čistoće opreme i podstanica i dr.

 

Pozicija: Mašinista kotlovskih postrojenja

Sektor: Proizvodno – tehnički sektor

 

Uslovi:

 

– Srednja stručna sprema, mašinske struke;

– Bez radnog iskustva u struci (1 izvršilac – pripravnik).

 

Opis posla:

 

– U saradnji sa tehničarem za snabdevanje i tretman voda priprema kvalitetnu vodu za napajanje kablova;

– Prati svu evidenciju o proizvodnji i distribuciji vodene pare sa svim pratećim impulsima (gas, ljuska i demi voda);

– Prati  i vodi evidenciju o radu kotla i dr.

 

Pozicija: Radnik na proizvodnji boca – bravar

Sektor: Proizvodno – tehnički sektor

 

Uslovi:

 

– Srednja stručna sprema tehničke struke

– Bez radnog iskustva u struci (1 izvršilac – pripravnik).

 

Opis poslova:

 

– Podešava i kontroliše radne parametre, ispravnost PET boca, uz nadzor vodi evidenciju o proizvodnji, zastojima i kvarovima;

– Nadzire rad mašina, proverava i po potrebi dopunjuje propisnu količinu maziva  i radnih fluida;

– Sinhronizuje rad mašine sa dinamikom utakanja i drugo.

 

Pozicija: Rafiner

Sektor: Proizvodno – tehnički sektor

 

Uslovi:

 

– Srednja stručna sprema, hemijske ili tehničke struke;

 

– Bez radnog iskustva u struci (1 izvršilac – pripravnik).

 

Opis posla:

 

– Vrši potrebnu manipulaciju za proces rafinacije i delimične rafinacije;

– Učestvuje u kontroli zadatih parametara u tehnološkom procesu proizvodnje;

– Učestvuje u interventnim i preventivnim poslovima na održavanju mašina i uređaja u pogonu itd.

 

Pozicija: Tehničar u pogonu rafinerije

Sektor: Proizvodno – tehnički sektor

 

Uslovi:

 

– Srednja stručna sprema hemijske  ili prehrambene struke;

– Bez radnog iskustva u struci (1 izvršilac – pripravnik).

 

Opis poslova:

 

– Uz nadzor obavlja manipulaciju ulja i masti, internu i eksternu;

– Sprovodi proces rafinacije biljnih ulja i masti prema pisanim uputstvima;

– Vodi računa o uzorcima, kontaktira sa laboratorijom, vodi brigu o rezultatima i drugo.

 

Pozicija: Tehničar u proizvodnji margarina

Sektor: Proizvodno – tehnički sektor

 

Uslovi:

 

– Srednja stručna sprema, hemijske ili prehrambene struke;

– Bez radnog iskustva u struci (2 izvršioca – pripravnika).

 

Opis posla:

 

– Uz nadzor sprovodi i kontroliše tehnološki proces proizvodnje na linijama proizvodnje prema pisanim procedurama – uputstvima;

– Evidentira utrošene količine sirovina i repromaterijala;

– Prati i drži pod kontrolom projektovani kvalitet proizvoda i drugo.

 

Više informacija o konkursu, kao i obrazac za prijavu, možete PRONAĆI OVDE.

 

Podeli članak
bomist stovarište zrenjanin
sinovoz