Društvo

Žiteljima Bagljaša najviše smetaju divlje deponije i buka

bagljaš

Udruženje Zrenjaninski socijalni forum (ZSF) organizovalo je sastanak stanovnika Bagljaša na temu rada komunalne policije i problema sa kojima su suočeni.

 

„Cilj ovog skupa je bio da se građani bolje upoznaju sa poslovima komunalne policije, kao i da se nadležni u ovoj oblasti obaveste o primedbama i predlozima građana. Sastanku je prisustvovao i aktivno učestvovao, načelnik Komunalne policije u Zrenjaninu Igor Virijević. On je kao ozbiljan problem istakao da u Gradu Zrenjaninu ima samo četrnaest komunalnih policajaca, a trebalo bi ih trideset. Sa tako malim brojem ljudi ova institucija treba da se stara o održavanju komunalnog reda u gradu i još dvadeset sela, što je teško izvodljivo“, navodi se u saopštenju udruženja Zrenjaninski socijalni forum, u kojem se javnost obaveštava o sadržaju održanog sastanka.

 

„Na sastanku je rečeno i da tromesečni kurs za komunalne policajce košta 300.000 dinara, ali i da zbog zabrane zapošljavanja u javnim službama, ne mogu se angažovati novi komunalni policajci. Kao važnu činjenicu, načelnik Virijević je istakao da u poslednjih šest godina nije zabeležen nijedan incident sa građanima i da komunalni policajci u tom periodu nijednom nisu upotrebili prinudu, za koju, u organičenom obimu, imaju zakonska ovlašćenja“, ističe se u izveštaju sa sastanka.

 

„Kao najčešće prekršaje koje čine građani, Virijević je naveo bahato ponašanje, stvaranje divljih deponija, parkiranje na zelenim površinama i uništavanje mobilijara. Godišnje komunalni policajci podnesu čak 1500 prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje, kazna je 5.000 dinara, a naplativost je 95 posto.“, navodi se u dalje saopštenju ZSF, u kojem se ističe i zanimljiv podatak da je podneto čak dvadeset naloga za nepropisno parkiranje protiv iste osobe.

 

bagljaš

Na sastanku su građani govorili o komunalnim problemima sa kojima se suočavaju a kao jedan od većih navedene su divlje deponije, kojih u gradu ima više. Načelnik Virijević je izložio svoj stav da se ta deponija može rešiti samo ukoliko se postave kamere sa visokom rezolucijom, koje bi mogle da snime registrske tablice i noću. On je istakao da je nekoliko deponija u selima uklonjeno. Građani su se žalili i da je na Bagljašu, naročito tokom leta, noću velika buka koja dolazi iz nekoliko privatnih objekata u kojm se prodaju alkoholna pića, Buku stvaraju i motociklisti, koji kroz grad voze velikom brzinom“, neki su od zaključaka satanka, koji su sadržani u saopštenju ZSF, u kojem se navodi i da načelnik Virijević smatra da bi rad komunalne policije bio efikasniji kada bi građani bili spremniji da svedoče o prekršajima komunalnog reda, dok građani tvrde da komunalni policajci i redovna policija nisu dovoljno angažovani na očuvanju komunalnog i javnog reda i mira na Bagljašu.

 

„Načelnik Virijević je sve primedbe koje su iznete zabeležio i obećao da će sve učiniti da problemi budu rešeni“, navodi se na kraju saopštenja ZSF.

 

 

Podeli članak
sinovoz
FAM