Društvo YTOP

KOLIKO PAROVA JE DOBILO FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU

ZRENJANIN – Od 2014. godine, kada je donet Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u gradu Zrenjaninu, ovo pravo su ostvarila 33 bračna ili vanbračna para, saopštila je lokalna samouprava.

Odlukom o budžetu, u ovoj godini je za tu namenu predviđeno dva miliona dinara, mada je gradonačelnik Čedomir Janjić ostavio mogućnost da se, u slučaju potrebe, obezbede i dodatna sredstva.  

Grad Zrenjanin nije ograničio vremenski period u kom se postupak mora obaviti od momenta prenosa sredstava po predračunu izabrane klinike, već je ostavljena mogućnost čekanja najpovoljnijeg trenutka za ženu, i ta procena ostavljena je lekarima. Cilj ovakvog rešenja je što uspešniji, a ne postupak u što kraćem roku.

Pravilnikom je predviđena starosna granica za žene od 45 godina, i time se Grad Zrenjanin izjednačio sa evropskim kriterijumima.

„Prvi smo u regionu prepoznali ovu potrebu i sigurnu granicu po zdravlje žene, a takođe je omogućeno i da se postupak priznavanja prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju omogući i parovima koji žele i drugo dete“, saopšteno je iz ovdašnje lokalne samouprave.

Da bi neki par aplicirao za ovu vrstu finansijske podrške, i da bi mogao da očekuje pozitivno rešenje, potrebno je da podnese zahtev na pisarnici Gradske uprave. Neophodno je da uz zahtev priloži i dokumentaciju koja sadrži izvod iz matične knjige venčanih, ili izjavu overenu od strane dva svedoka da par živi zajedno, uverenja o državljanstvu i prebivalištu, fotokopije lične karte, predračun zdravstvene ustanove koja će obaviti vantelesnu oplodnju, fotokopije medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza, kao i potvrdu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da par ne ispunjava uslove za uključivanje u program vantelesne oplodnje koji finansira taj fond.

Podeli članak
sinovoz
FAM