Društvo

Inovacijom do 5 miliona dinara

ZRENJANIN – Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu danas je promovisano takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2015. godini.

Cilj ovog nadmetanja je promovisanje inovacionog kapaciteta i preduzetničke klime u Srbiji, kao i pružanje pomoći potencijalnim i postojećim “high-tech” preduzetnicima koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije iznesu na tržište. Učešće na takmičenju, osim mogućnosti dobijanja novčanih nagrada, svim takmičarima obezbeđuje i stručnu pomoć u vidu besplatne edukacije kroz treninge i konsalting, kao i medijsku promociju, kako tokom, tako i nakon takmičenja.

Takmičenje će se ove godine odvijati u kategoriji “Realizovane inovacije”. Rok za podnošenje prijava je 20. april do 20 časova. Nakon prijave, sve timove, odnosno njihove inovacije, očekuje nekoliko eliminatornih recenzentskih krugova, a zatim i višemesečna obuka, u periodu april – novembar. Obuka se realizuje kroz četiri dvodnevna i jedan jednodnevni treninga. Na kraju godine, održava se finale, uz direktan prenos iz studija RTS-a.

Kao i do sada, pravo učešća imaju samo ekipe, i to sa najmanje tri člana. Timovi mogu da budu sastavljeni od nezavisnih pojedinaca, a mogu da predstavljaju i neko postojeće inovativno preduzeće. Na takmičenju mogu učestvovati svi stanovnici Srbije, nezavisno od starosne, polne ili obrazovne strukture. Inovacije mogu obuhvatati različite kategorije – od inovativnih rešenja za plasman jednostavnih proizvoda, koji se već vekovima prave na ovim prostorima, pa do visokih tehnologija.

Početni nagradni fond iznosi 5.000.000 dinara, i on se deli među nagrađenim timovima. Prijavljivanje takmičara se obavlja kao i prethodnih godina, putem interneta, na zvaničnom portalu Najbolja Tehnološka Inovacija.

Zainteresovani studenti, koji žele da se uključe u rad nekog od timova na takmičenju, mogu da dostave kratak CV na office@inovacija.org Ovi CV će biti stavljeni na uvid takmičarima koji će moći da u svoj tim pozovu nekog od studenata.

Inače, u proteklih deset godina osnovano je 75 visokotehnoloških kompanija utemeljenih na idejama učesnika takmičenja, a kroz 314 treninga obučeno je 6.539 istraživača, visokotehnoloških kompanija, studenata i inovatora.

Organizatori takmičenja su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Privredna komora Srbije i Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije.

Podeli članak
sinovoz
FAM